Abszolutisztikus monarchiák

Reneszánsz és humanizmus

Vallási Reformáció

Földrajzi felfedezések, gyarmatbirodalmak kialakulása

Háborúk: vallásháborúk, az Oszmán Birodalom terjeszkedési törekvései miatti háborúk, harmincéves háború 

Gazdasági-társadalmi változások

     A feudális/hűbéri rend
     Demográfia és gazdaság: a középkori falu és város
     A középkori egyház; a kereszténység és az iszlám
     A román és gótikus kori Európa