Erdély az Osztrák-Magyar Monarchiában (1867-1918)

          A Habsburg neoabszolutizmus és a liberalizmus kora (1849-1867)

          Az Osztrák-Magyar Monarchia. Intézményrendszer

Erdély gazdasági élete az Osztrák-Magyar Monarchiában

Mária Terézia és II. József (esettanulmány)

A fény százada - intézményteremtő személyiségek (olvasmány)

A barokk Erdélyben

Magyarország és Erdély a reformkorban (1825-1848)

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc

Az 1848-1849-es forradalomtól a dualizmusig (1849-1867)

Keresztrejtvény - A Habsburg uralom bevezetése és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc

Felmérő - A reformkor

Keresztrejtvény - Várad az 1848-1849-es magyar forradakomban és szabadságharcban